Julfest Nordens Ljus


AKTUELL UTSTÄLLNING
NORDENS LJUS

5 dec - 13 Jan 2020 Julfest & Jullotteri

JUL-VINTERUTSTÄLLNINGEN!!
Utställningen omfattar c.a 20 verk av NORDENS LJUS konstmedlemmar! Verk av andra medlemmar kan också ingå! Den ger en fin översiktsbild således av NORDENS LJUS historia av konstnärer ! Det hela arrangeras i olika Lotterier under Juletid !

Se också www.nordens ljus !

Konstpråmen "NORDENS LJUS",
med konstutställningar
Kungsholmsstrand 123-125

Utställningen kan normalt ses vardagar må-lö kl 11.30-14.30
via konstpråmens restaurang !

Buss 65 från Centralen hållplats Kronobergsgatan
eller T banan t 10 till hp Fridhemsplan , gå ner till Kungsholms Strand