Julfest Nordens Ljus

AKTUELL UTSTÄLLNING
NORDENS LJUS

5 dec - 13 Jan 2020 Julfest & Jullotteri

I JULFESTEN ingår ett lotteri
A.Lotteriet omfattar ca 20 verk av våra konstnärsmedlemmar. Verk som skänks av andra aktörer kan också ingå. B.Vinster till lotteriet väljs ut och publiceras Regler för lotteriet 1.Lotteriet omfattar ca 20 verk av våra konstnärsmedlemmar. Verk som skänks av andra aktörer kan också ingå. 2.Vinster till lotteriet väjs ut och publiceras i oktober/november. 3.Vinsterna finns tillgängliga för beskådan i december. 4.Utlottning sker i december. 5.Vid vinstutdelning får den som vinner välja ut en vinst i enlighet med vinstordningen. 6.Vinnare som inte är närvarande kan: 1.Lämna in en prioriteringslista innan utlottningen startar till den som ansvara för lotteriet. 2.Lämna fullmakt till någon att välja vinst. 3.Anförtro sina lotter till en person som kan välja ev. vinst.

Konstpråmen "NORDENS LJUS",
med konstutställningar
Kungsholmsstrand 123-125

Utställningen kan normalt ses vardagar må-lö kl 11.30-14.30
via konstpråmens restaurang !

Buss 65 från Centralen hållplats Kronobergsgatan
eller T banan t 10 till hp Fidhemsplan , gå ner till Kungsholms Strand