Klicka Gula Bollen ovan
för att se Andra sidor på nätet
ex Aktuell Utställning m.m. !Lynn Gustafsson "Bevingad"Lynn Gustafsson "Siren"


AKTUELL UTSTÄLLNING
NORDENS LJUS

Febr 2020 Lynn Gustafsson USA-Luleå
Skildrar Naturen i Färg& Form!

Pontus Reutersvärd, fotografi

LYNN GUSTAFSSON
"Jag är en konstnär, som upplevt två världar !
Först Kalifornien med dess solbrända landskap, sedan norra Sveriege med dess intensiva årsväxlingar har påverkat mkt starkt!!
Mina målningar är ofta associationer i färg och form, som naturen framkallar inom mig!I andra målningar utrycker jag en inre värld,som är tillgängliga

PONTUS REUTERSVÄRD
"Ofta måste jag förklara att det inte är måleri utan fotografi som jag ställer ut. Som bildfinnare med kameraöga hittar jag en avig verklighet. Litet i skymundan, använt, skavt och repat men nu med ett nytt innehåll, med en ny historia. Mitt fotograferande har vuxit fram ur illustration till musik som något abstrakt och meningsfyllt. Jag söker grafisk pregnans och form samtidigt som där kan finnas poesi och mångtydighet."

Utställning NORDENS LJUS Konstpråm KUNGSHOLMSSTRAND 1
Buss 65 från Centralen hållplats Kronobergsgatan
eller T banan t 10 till hp Fidhemsplan
gå ner till Kungsholms Strand !


Pontus Reuterswärd -
"Mörkret på väg",fotoPontus Reuterswärd -"Nike",foto