"26-1-2006"
Pastell, 30x22 cm"Utan titel, 1999"
Olja på duk, 85x85 cm

ERIK ORTVAD

Senaste Separatutställning på Galleri Överkikaren
18 februari - 7 mars 2006

"Kvänjarp", Olja på duk, 85x85 cm

”Det är ofta fantasifulla naturupplevelser, där färgens uttryck växer i en yppig famn av vegetation. Bilderna får sin lyskraft ur konstnärens spontanitet och är ett måleri tillsammans med solen”!
Christian Dotremont, medlem i Cobragruppen, om Ortvads måleri.

ERIK ORTVAD (1917 - 2008) var född i Frederiksberg, Danmark.
Bodde och verkade sedan 1960-talet i byn Kvänjarp utanför Ljungby, Småland.
Erik Ortvad debuterade på Kunstnerenes Efterårsudstilling, Köpenhamn 1935. Han var därefter en aktiv och uppmärksammad konstnär i danskt konstliv.
Medlem i Cobra-gruppen från dess begynnelse på 1940-talet. Deltog i utställningen "Konstnärer i Landsflykt" i Stockholm 1944.

Kring hans 80-års dag 1997 arrangerades utställningar i Danmark samt utgavs en monografi av Silkeborg Kunstmuseum och Bornholms Kunstmuseum för att hedra konstnären. I vårt land uppmärksammades 80-års dagen med en utställning på Galleri Överkikaren samma höst.

Separatutställningar, urval
Fredricia Kunst og Litteraturförening 1945. "Tokanten", Köpenhamn 1947.
Den frie Udstillings Bygning, Köpenhamn 1967, -68, -70, -79.
Smålands Konstarkiv, Värnamo 1967, -77. Kunstnernas Hus, Oslo 1972.
Silkeborg Kunstmuseum 1979, 2007 . Galerie Espace, Amsterdam 1981.

Bornholms Kunstmuseums invigning 1993. Smålands museum Växjö 2003.
Galleri Överkikaren, Stockholm 1990, 1997, 2006.
Ljungbergmuseet 2007.

Utställningar med "Cobra"gruppen, urval
Stedelijk Museum, Amsterdam 1949. Palais des Beaux-Arts, Liége 1951.
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 1966.
Louisiana, Humblebaek, Danmark 1966. Hotel de Ville, Bruxelles 1977.
Tokyo 1986. Malmö Konsthall 1986. Liljevalchs 1987.

Representerad vid följande muséer
Statens Museum for Kunst, Köpenhamn. Århus Kunstmuseum.
Silkeborg Kunstmuseum. Kunstpavillonen, Esbjerg.
Smålands Konstarkiv. House of Humour and Satire, Gabrovo, Bulgarien.
Museum of Modern Art, New York. Bornholms Kunstmuseum.

Erik Ortvad, 80 år. Jubileumsutställning Galleri Överkikaren 1997.
(Konstverk, olja på duk, 110x130 cm)

Se Flera Akvareller/ Water-colours!

Se mer information om COBRAgruppen!

Tillbaka Samlingsutställning "Akvareller möter Grafik"!

Tillbaka "Första Sidan"!
Galleri Överkikaren
Monica Ström-Almgren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se m@gallerioverkikaren.se