"Förväntning"
skulptur brons ~ 30 cm hög

"Det finns tallar och rallaros"
olja , 55x65 cm

ÅSA WRANGE

UTSTÄLLNINGSTEXTEN
Förra Utställningen 22 FEBR - 9 MARS 2014
Galleri Överkikaren , Gamla Stan

Åsa Wrange är både målare och skulptör. I sin skulptur följer hon en informell, intim linje med förelöpare som Asmund Arle och Liss Eriksson. Tonvikten ligger på kroppsspråket. Helheten är viktigare än mimik, ansiktsdrag eller andra detaljer. Inom denna psykologiska realism bär kroppen ensam berättelsen, på samma vis som en balettdansös använder rörelser. Detta förhållande har koncentrerats hos Wrange, som nu också bearbetar ljusets dimension i skulpturen.

Under den klassiska statyepoken skulle en staty vara mörk och välpolerad för att ge ett imponerande intryck. Omgivningens ljus kom därför att slukas av den ärevördiga, monumentala massan. Men det franska Friluftsmåleriet öppnade för ljuset i måleriet, och Auguste Rodin (1840-1917) öppnade för ljus, reflexer och skimmer inom skulpturen. Därefter blev motivet i ökande grad en förevänding för spel mellan form, ljus och skuggor. Skulpturkonsten blev sig aldrig mer lik.

Huset eller skjulet bildar ledmotiv genom flera målningar och skulpturer som en inre, drömmande aspekt. Dess skiftande form och färger används som en slags kil, ett mjukt motstånd mot vilsamma motiv. Huset - boningen, hemmet, eller drömmens Jag - är annars det närmaste enkel symbolik man kommer i Wranges konst. Det är i färgens liv och samspel, och i skulpturens form, som poesin finns.

Kraften i förenklad form och kolorit. Mer behövs inte för en intim dramatik, som öppnar för känslomässiga innehåll.

(©) ANDERS ENGMAN Febr 2014

Tillbaka !

Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se