KERSTIN TÖRNGREN LIND &
ERLAND TÖRNGREN

23 febr - 10 mars 2013 Galleri Överkikaren
UTSTÄLLNINGSTEXTEN

En ovanlig teknik spelar stor roll för KERSTIN TÖRNGREN LINDs lerskulpturer av fantasiliknande sagodjur. Keramikerna rakubränns i shell-oljefat på tomten och metoden är lika speciell som medveten. För det är denna mystifierande, mörka lerbränning som ger sagodjuren deras särprägel. Och som också fungerade på ett mycket speciellt sätt, när hennes "Kejsarinnans armé" från Kina visades på Östasiatiska Museet för ett par år sedan. Och då i samspel med den mystiska terrakotta-armén som grävdes upp från underjorden i den kinesiska Xianprovinsen.

Utställningen på Överkikaren har tema "Noaks Ark". Och samspelet denna gång sker med maken ERLAND TÖRNGRENs ljusa, och allt annat än underjordiska måleri.

Detta måleri handlar nämligen om spontanitet och fria infall. Några enkla bildteman varieras. Vissa husliknande ytor vill vara stabila medan andra kränger. Andra lekfulla former sugs upp av större upplösta färgsjok medan brokiga färglandskap paraderar mot höga färghimlar. Det forsar av energi och målarglädje. Linjer och teckning skymtar men färgen dominerar som budskap. Penslarnas snabba krafter driver fram för att fånga pilsnabbt flyktiga stämningar. Ett fysiskt måleri av fysiska minnen.

(©) ANDERS ENGMAN febr 2013

Tillbaka !

Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se