ANNE TERSELIUS CLARIDGE

13 - 23 mars 2014
Galleri Överkikaren

UTSTÄLLNINGSTEXTEN

Också på Anne Terselius Claridges förra utställning gav eruptiva färglandskap spelrum för stora energier. Penseln arbetade flödigt, färgerna svallade och sjöd. En expressionism bortom abstrakt och föreställande, men med bakomliggande fast struktur.

Målet för den första Abstrakta Expressionismen var att måla primitivt och obehärskat. En konst sprungen direkt ur det omedvetna. Måleri-akten var anti-civilisatorisk och bestod i att släppa lös vildhästen inombords. Abstrakt Expressionism dök först upp som trend i New York under efterkrigstiden, men blev snabbt internationell. Stilen gick på tvärs mot rumsrena normer och traditioner. Och kanske hade Jackson Pollock, en av stilens stora företrädare, aldrig lyckats i det traditionsburna Europa? Men i USA är och var djärvhet detsamma som slagkraft, och konstpublik och progressiv kritik nappade på den nya, brutala skönheten.

I dag är det vanligaste att konstnärer blandar olika "stilar" och väljer fritt bland Modernismens stilar och experiment. Anne Terselius Claridge är en form-medveten och behärskad målare. Och kanske det är därför särskilt den amerikanska expressionismen lockar; i glipan mellan behärskat och obehärskat finner hon utrymme för sin berättelse.

Färgernas mentala energier spänner mot kompositionella strukturer; det lågmälda borde drunkna. Men i - som exempel - en av hennes stora röda målningar irrar en hop vilt klotter runt som utan syfte. Men oron balanseras av ett svävande underplan, vars färg samlar bilden genom lugn, speglande vattenkänsla. Färg och djupverkan smälter målningen som en berättelse om deras inbördes samhörighet och värme.

August Strindberg kunde i sitt måleri piska motiven att storma och brista och slå. Slå MOT betraktaren. Också hos Terselius Claridge finns ett dramatiskt, frontalt perspektiv. Men inte manligt furiöst; konflikten leder inte till katastrof, utan till relationer. Det intima förutsätter det kraftfulla: ur detta framträder målningarnas harmoni.

© ANDERS ENGMAN mars 2014
konstskribent

Tillbaka!
Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se