HELENA SELLERGREN

13 - 28 april 2013 Galleri Överkikaren
UTSTÄLLNINGSTEXTEN

Helena Sellergrens måleri handlar om att fånga det flyktiga och förbiilande i naturen. Löv, fåglar, trollsländor och fjärilar: korta liv målade i ljusa färger under ljusa himlar. Motiven är impressionistiskt hämtade från trädgården i konstnärens sydfranska hus. Det är frestande att tänka sig en summa, ett komplext bygge, bakom denna mångfald. Men Sellergren gör halt just vid infallens bräckliga, och därför friska, lätthet.

Ett måleri, som planterat staffliet i trädgården för att fånga sommarlivets visslande korta moment. Naturmåleri hänger på fysisk närhet, och vissa bilder har karaktär av närgångna djurporträtt ( till exempel några artbestämda småfåglar). Men det rör sig inte om egentliga naturskildringar. Tvärtom för Sellergren samman motivfragmenten till ett brokigt, fritt collage, nästan som en imitativ rörelse motsvarande det flyktiga naturlivet. Ett slags måleriskt mimikry, där konstnärens puls står i samklang med naturens puls.

Det sommarlätta får dock bjärt kontast genom en större målning med vita måsar svävande mot djupt blågrön botten. Kanske en dold "hommage till Ragnar Sandberg"? Men med ett monumentaliserande inslag, som vore den gamle göteborgskoloristen främmande. För innanför det första bildplanets ram av krökta måsvingar, hänger tunga stenansikten, eller kanske rituella dödsmasker. Förgänglighet, Tid, som kontrapunkt mot de övriga bildernas jungfrulighet.

Sellergren spetsar collageformen genom att använda olika slags citat (vilket låter både Pop och Postmodernism glimta till). Dels i bild genom platonska geometriska figurer. Men framförallt genom korta textcitat (ofta hämtade från Ulf Sellergrens poesi). Grundärendet är skönheten - och hänryckningen. Och därför heter det i ett retoriskt målat citat "Tror du på träden? fåglarna? molnen?".

(©) ANDERS ENGMAN april 2013

Tillbaka !

Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se