LARS ISACSON
9 nov - 24 nov 2013 Galleri Överkikaren
UTSTÄLLNINGSTEXTEN

För omkring 150 år sedan lämnade de första friluftsmålarna ateljéernas skumrask och arrangerade landskapsmotiv. Plötsligt placerades stafflierna utomhus. Publiken trollbands av de unga målarnas drastiskt klara färger och ljus. Ny fotografisk teknik och den rena tubfärgen, en helt ny produkt, bidrog till att öppna upp måleriets spektra. Friluftsmålarna följande upptäckt var, att motiv och värld visar sig på olika plan samtidigt. Motiv, färg, ljus, var hädanefter inte samma sak. Den revolutionerande upptäckten blev startpunkten för det moderna måleriet.

Gröna ängar, klara sommarskyar, vajande trädkronor. Varma fläktar drar genom Lars Isacsons måleri. Grönt triumferar i en myriad nyanser. Gult och blått förekommer som minimala men viktiga fläckar. Djupen antyds genom platta, lika diskreta penselstråk. Färgen och ljuset talar sitt eget språk. På avstånd vill ögat, vår trogna hjälpreda, knyta samman bilderna till sommar-motiv. Men på nära håll öppnas luckan till abstrakta färgklanger.

Isacson är också tecknare och i några tuscher skildras en man som arbetar med att välta en sten. Men det rör sig inte om något ideologiskt arbetare-motiv. Hos de gamla friluftsmålarna blev skillnaden mellan skiss och färdig komposition med tiden allt mindre. Motivets start och slutpunkt blev densamma. Och på samma vis är Isacson framförallt intresserad av att teckna det visuellt sedda, det typiska i mannens envig med granitblocket. Visualiteten går före motivet.

Isacsons spontana målartemperament smälter samman med sommarens nyckfullhet. Måleriet handlar om upplevelser: som att sitta i en trädgård och se.

(©) ANDERS ENGMAN nov 2013

Tillbaka !

Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se