KARIN EKLÖF

8 - 25 NOV 2012
Galleri Överkikaren

UTSTÄLLNINGSTEXTEN


Göteborgskoloristerna utvecklade en naiviserande bildattityd där färgen dels influerades av det bohuslänska landskapet, bitvis också av fransk Post-impressionsm. Friskheten betydde en ny djärvhet i den ganska stela svenska mellankrigsperioden. Och blev samtidigt utgångspunkt för en svensk tradition av friare måleri, med tonvikt på hantverkets egenvärde och klassisk färg och form.

Kompositionellt rådde lössläppt anda vilket öppnade för personliga uttryck. Ragnar Sandberg målade med överraskande infall och personlig, ljus färgpoesi. Ett måleri som än idag inspirerar på målarskolorna. Sandbergs vitalitet beror av motivisk trohet, färg och form-arbetet, och en fantasifull blick för måleriets möjligheter. Parallellt i dåtidens konstmusik utvecklade nyklassiker som Lars Erik Larsson och Hilding Rosenberg lätthet och espri: ljusa ackord i samtal med folkhem och vardaglighet. Tidens unga fjärmade sig från djupa idealiseringar.

Målarglädjen lyser om Karin Eklöfs bilder, som doftar oljefärg, terpentin och vidöppna ateljéfönster. Egentligen rör det sig om ett slags studier, där o-märkvärdiga motiv återkommer, helt enkelt därför att denna vardagslighet är tillräcklig utgångspunkt för måleriets egen psykologi. Världen är inbjuden: det är allt som krävs (tänk på Anna Anchers interiörer: intima vardagsporträtt. Medan männen omkring drevs att dramatisera det enkla Skagenlivet för att nå konstnärlig ryktbarhet för uttrycket.

Stadslandskap, naturavsnitt, kallvit vintersnö med varma solfläckar. Kvickt tecknade, kala grenar. Stadsmotiv. Men inte av den typ där man alltid känner igen sig. Desto mer påtagligt möter konstnärens inkännande - i penseldragens snabbhet, i impulsiviteten, i lystern i skimrande färgackord. Och i underliggande samspel mellan ljusa och mörka partier. Färg och form. Allt det man ser utan att reflektera över. Och börjar målaren grubbla, går den subtila fräschören om intet.

Men trots allt känner man lätt igen flera Stockholmsmotiv, som ofta hämtas från ateljéutsikten på Glasbruksgatan på Södermalm. Till exempel avbildar bilden med en grön byggnad Gröna Lund. Och en bild från Stadsgårdskajen är en kvick replik hösten 2012 på stadens uppsatta julträd, som snabbt blev "kalla anka-trädet" i folkmun.

Några motiv har arktiskt mörka vita fält skymda av knotiga trädfigurer, i sin tur kontrasterade av enstaka, verkningsfullt varmgula, accenter. Mörkt spelar mot ljust. En syn, totalt inbäddad i sena eftermiddagsljuset: blå timmens stumma färgmysterium. I några kalligrafiska tuscher undersöks ytterligare färgens dynamik och färgens beroende av mörkhet och ljushet. Förhållandet koncentreras genom utsparade dialoger mellan vassa svarta och vita fält.

Måleri, långt mer än motiv. Troheten mot det sedda sammanflätas med hantverkets egenvärden. Saklighet och känsla går samman. Och Karin Eklöfs värld är troskyldig, munter och skön. Det gäller till och med snömoddens sjaskighet: för en konstnär är världens banala tingslighet en störtskön plats !

(©) ANDERS ENGMAN nov 2012

Tillbaka !

Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se