LENNY CLARHÄLL

Konstutställning Galleri Överkikaren 20 okt - 6 nov 2011

" Lenny Clarhäll är en av våra mesta offentliga konstnärer. Man kan tro att stora format inbjuder till monumental tanke och tungsinne. Med Clarhäll är det tvärtom. Istället är han improvisatorisk, impulsiv, med glidande former i jazziga löpningar.
Se bara Snäckan i Göteborg, utförd i kolossala dimensioner. Men på håll ser den ut som ett tunt, snigelliknande penseldrag mot himlen.
Clarhäll sväljer uppdragen hela och fastnar inte i detaljer. Det rena raka uttrycket gäller, utan aristokratiska anspråk. Vare sig det rör sig om stora uppdrag i stadsmiljö eller intimskulptur, är han inbjudande och kamratlig.

Clarhäll har som få ägnat sig åt det nordiska. Men han är också mycket osvensk. Impulser och intryck har sugits upp från de mest skiftande håll. Det började år 1967 då en ung Lenny Clarhäll gjorde en studieresa till Mexico. Intrycken från sydamerikansk folkkonst blev beständiga. Tillsammans med (givetvis) impulser från modern skulptur och nordisk medeltid och folklore, växte den konstnärliga kärnan.

Det sjunger om nordisk skogsmystik i hans verk. Träskulpturerna vrider och bänder och lever egna, knakande liv, precis som tidlösa furor i trollskogen. Spelman och folkmusik-motiven är många. Och kraftfulla verk i järn tar avstamp från den nordiska hällristningens abstrakta skönhet. Även vargen har smugit sig in i den mytologiserande motivkretsen.

Andra impulser hämtas från Sydostasien. Clarhälls malanganer-tema baseras på folkkonst från Nya Guinea: Malanganer är småskulptur som görs till minne av bortgångna. Detta rituella inslag återkommer hos Clarhäll efter att han först fick syn på dem på 1970-talet.

Till det genuina och primitiva tillkommer "tidsresorna", där förgånget och Nu omströmmar varandra. Exempelvis hällristnings-motiven flätar nästan omärkbart samman den moderna skulpturens abstrakta former med vikingatida abstraktioner. Former och linjer för samman då och nu till ett. Syftet med äldre minnesmärken var som bekant att förstärka hierkier, och det är sällan statymonument levandegör verkliga historiska livsförhållanden. Istället ruvade de numera mörknade statybronserna som pekfingrar von oben över folken. Clarhäll har en futurististisk konstinställning och här finns en häftig opposition mot konstens försök till fixerande historieskrivning.

Och ingen besökare förblir oberörd inför hans mest berömda offentliga verk, "Minnesmärket över de stupade i Ådalen år 1931". Skildringen av Ådalen-skotten rymmer en drastisk udd mot ett äldre samhälles försök till ensidig historieskrivning.
Clarhäll använder här filmklippets eller collagets teknik. En flyende hästkropp klyvs och halveras i två "bildklipp".
Dessa amputerade former laddar den fortsatta rörelsen, som leder vidare till en fanbärare i keps, som desperat kastar sig framåt, frusen i sitt eventuellt sista ögonblick. Hela skulpturen bildar en enda brutal formslinga. Minnesmärkets Då skjuter med hela sin fysik in i vårt eget Nu."

ANDERS ENGMAN okt 2011
konstskribent

Tillbaka!
Galleri Överkikaren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se