Björn Lindroth "Ejder"


Veronica Cornelia Berg "De Tu ..."


Barbro Christoffersson
"Dansa min docka",serigrafi

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS


VÅREN 2018
3 mars-4 april Japanska Grafiker, se Ovan!
7 april-2 maj Veronica Cornelia BERG
Konst och Arbeten i stål,koppar,järn..
Björn LINDROTH, grafik
5 Maj - 29 Aug Samlingsutställning Gallerigruppen
1 - 26 sept Barbro Christoffersson
grafik, måleri , teckningar..

JAPANSKA GRAFIKER, BAKGRUND
Hösten 2016 var Mikael Kihlman på en Tokyovistelse
för att träffa grafiker och konstnärer i verkstäder och ateljeér,
på utställningar och på Konsthögskolor. Vistelsen finansierades av ett stipendium från Japanstiftelsen!
Utställningen på Nordens Ljus består av 10 Japanska Grafiker. Fem av dem är grafiker, som samarbetar med grafikverkstaden Kawalabo !

BJÖRN LINDROTH
Tecknare, grafiker, född 1931 i Arvika,verksam fram till 1999 i Stockholm. Han studerade grafik på Konstakademien i Stockholm 1949-1954 och blev grafiker.

VERONICA CORNELIA BERG
Född 1935 i Berlin , boatt i Sverige sedan 1953.
Studier vid Konstfackskolan, Stockholm 1980-85
Deltagit i samlingsutställningar från 1983-99 nästan årligen
även utomlands i Tyskland, Norge och USA.
Separatutställningar på Ekerö sju gånger, i Stockholm och Berlin.
Formspråket är abstrakt,gärna monumental och seriell relief.
Arbetar också i stål , koppar, järn, mässing och papper.

BARBRO CHRISTOFFERSSON
Hon har behandlat våra gemensamma existensiella frågor och känslor. Arbetar med många olika tekniker i grafik, måleri, teckningar eller objekt .."Flickan" får ofta symbolisera känslan av ensamhet, utsatthet ..
Utställt i Väsby Konsthall, Ekeby slott, Grafiska Sällskapet..