Lars Eriksson "Skolgården"

Lars Eriksson "Skolhus ?"

Kajsa Mattas "Skulptur i Blackeberg"

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS

VÅREN 2018
1-31 jan Kajsa Mattas & Lars Eriksson mäleri,skulptur
3-28 Febr Stina Eidem
3 mars-4 april Japanska Grafiker
7 april-2 maj Skulptur Monika Andersdotter
5 Maj - 29 Aug Grafik Projektelever ?
1 - 26 sept Barbro Christoffersson
29 sept-24 okt Stephan Lewlor


Kajsa Mattas "Maria och Barnet i Sköndal"
skulptur betong

KAJSA MATTAS utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1975-81. kvinnoskulptur som placerades på en svartmålad vagn och som konstnären under utställningens gång själv förstörde. Den gradvisa destruktionsprocessen fotograferades och även bilderna blev en del av konstverket. På följande års elevutställning visades vagnen tillsammans med en låda innehållande det som blivit kvar av Rit, denna gång under namnet Epilog. Genom både Rit och Epilog uttryckte Mattas sitt ställningstagande i den moraliska och konstteoretiska debatt som då fördes bland Konsthögskolans elever.[2] Hon arbetar mestadels i betong. Hennes skulpturer karakteriseras ofta av rena former som knyter an till både antikens formspråk och kubismen. Hon har utfört ett flertal offentliga utsmyckningar, bland annat för Berga örlogsskolor, Klara postterminal i Stockholm, Charlottenborgskyrkan i Motala och Aneby kommunhus. Hon finns representerad bland annat på Moderna museet[3] i Stockholm.

LARS ERIKSSON utbildade sig i Konstakademien i Köpenhamn 73-75 samt d:o i Stockholm 75-78 ! SEPARAT-utställningar (urval) Galleri Mejan -81, Lunds Konsthall -95, Norrtälje Konsthall-12, Grafiska Sällskapet -16 m fl SAMLINGS-utställningar i Gotlands Konstmuseum -87.-89, Nacka Konsthall -12, Grafiska Sällskapet -12, Gallerier Astley -14, Helle Knudsen -16 m fl REPRESENTERAD Nationalmuseum, Moderna Museet,Borås, Norrköping, Västerås Gotlands Konstmuseum, Statens Konstråd ..


Lars Eriksson "Fager Bygd"

Tillbaka "Första Sidan"!