Stockholm
"Mina Drömmars stad I"

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS

HÖSTEN 2017
29 okt - 29 nov TEMA UTSTÄLLNING "Mina Drömmars stad" Stockholm
med anledning av Per Anders Fogelström skulle ha blivit 100 År!
Utställare Anna Bergman, Bengt Collmar, Charlotte Ekman
Hasse Lindroth, Ulrika Andersson Urky,
Lars Oluf Kolsrud, Carina Moberg-Eyre, Lars-Erik Selin
Jan Runefelt, Kenth Olsson, Ulrika Thorén
Klicka på Gula Bollen "Tidigare Utställare" för att se Några ovannämda konstnärers senaste Utställning på Galleri Överkikaren, Gamla Stan !

December & Januari Jullotteri & Vinterutställning

VÅREN 2018
Jan VINTERUTSTÄLLNING
3-28 Febr Stina Eidem
3 mars-4 april Japanska Grafiker
7 april-2 maj Skulptur Monika Andersdotter
5 Maj - 29 Aug Grafik Projektelever ?
1 - 26 sept Barbro Christoffersson
29 sept-24 okt Stephan Lewlor

>

Stockholm "Mina Drömmars stad II"

Tillbaka "Första Sidan"!

Galleri Överkikaren
Monica Ström-Almgren
Narvavägen 16 115 22 Stockholm www.gallerioverkikaren.se