Stina Eidem
"UppStigande"


Stina Eidem
"Leif Erikson", viking


Stina Eidem, självporträtt

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS
VÅREN 2018
3-28 Febr Stina Eidem & Maria Montner
3 mars-4 april Japanska Grafiker
7 april-2 maj Skulptur & Monika Andersdotter
5 Maj - 29 Aug Grafik Projektelever ?
1 - 26 sept Barbro Christoffersson
29 sept-24 okt Stephan Lewlor


Maria Montner "Parken"


Maria Montner ordnar ....

STINA EIDEM Utställer 3 - 28 Febr

UTBILDNING Konsthögskolan 91-94, Sthlm Univ -69, Konstfack 61-65
SEPARAT-utställningar urval
Galleri Händer 1989, 1993, Nationalgalleriet 1999, 2011, Visby Konstmuseun 2000, Grafiska Sällskapet 2007, Folkets Hus Sthlm 2004-5, ..
SAMLINGS-utställningar urval
Kulturhuset Sthlm 2007, Krapperups Konsthall 2000, 2012, Edsviks Konsthall 2012, Nationalmuseum 2012 ...

MARIA MONTNER Utställer 3 - 28 Febr

UTBILDNING Konstfackskolan 1982-87, Konstskolan Idun Lovén 1980-82
SEPARAT-utställningar
Galleri Eva Solvang 2006- 2015, Bonnierförlaget Sthlm 1998 - 2002
ÖVRIGA utställningaR(ett urval) ; Galleri Eva Solvang,samlingsutställning 2006, 2009, 2011
"Konst åt Alla" 1994, 1999, 2005
REPPRESENTERAD Statens Konstråd,Stockholms Läns Landsting, Bonniers konstsamling
KOMMUNER Nyköping, Katrineholm, Ludvika.

Tillbaka "Första Sidan"!