Stina Eidem
"UppStigande"


Stina Eidem "Myndig Dam?

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS
VÅREN 2018
Januari Se Ovan
3-28 Febr Stina Eidem & Maria Montner
3 mars-4 april Japanska Grafiker
7 april-2 maj Skulptur & Monika Andersdotter
5 Maj - 29 Aug Grafik Projektelever ?
1 - 26 sept Barbro Christoffersson
29 sept-24 okt Stephan Lewlor

Tillbaka "Första Sidan"!