"Grafiskt Objekt", 70x50 cm

Rune Hagberg

Senaste utställning på Galleri Överkikaren
"Refuser", objekt-skulptur, 15 okt - 1 nov 2005

"och för att vi..."
Objekt-skulptur,
60x38x15 cm (höjdxbreddxdjup)

RUNE HAGBERG är född 1924 i Uppsala. Han bor och verkar sedan flera år i Härnösand.

Hagberg deltog i en del smärre utställningar i slutet av 1940-talet bl.a på de s.k studentsalongerna i Uppsala. Han publicerade sina första artiklar om den "aplastiska bildsynen" 1954 och blev inbjuden att ställa ut i Tokyo och Kyoto 1955 av en grupp målare och kalligrafer i Japan. Hans kalligrafiskt inspirerade tuschmåleri kom honom att räknas som en av spontanismens förgrundsgestalter i Sverige.

Under 1970-talet skapade Hagberg objekt i form av vita slutna rullar. Han kallade dem "ikonoklasmos" dvs bildstorm, och såg dem som pessimistiska symboler men också som fascinerande former.
Utvecklingen har sedan gått vidare och i denna utställning har objekten temat "Refuser"!

UTSTÄLLNINGAR.
Hans första utställning i Stockholm skedde 1959 på Gummessons.
Hans senare utställningar har bl a varit på Galleri Ahnlund Umeå -97, -03,
Liljevalchs "Svenskt 1900-tal" -99 och "Den vita monokromens historia" -00,
Länsmuseet Västernorrland -99, Moderna museet -00,
Rooseum Malmö -00, Kabusa Konsthall Ystad -02, Härnösands Konsthall -04.
Galleri Överkikaren -05. UTOMLANDS har han ställt ut i Oslo, Paris, Warszawa, Krakow, Tokyo m fl.

REPRESENTERAD bl.a i Moderna Museet samt konstmuseerna i Borås, Göteborg, Norrköping, Uppland, Västerås och Ystad..
Hagberg har skrivit artiklar och essäer i konsttidskrifter och dagspress.

Galleri Överkikaren
Monica Ström-Almgren
Köpmangatan 12
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se m@gallerioverkikaren.se