"Tage Danielsson"
Träskulptur, 25 cm hög
Förstudie "Som Charlie Chaplin"
för skulptur i Linköping 1987

K G BEJEMARK Bilder

"Pablo Picasso". Träskulptur i fullstor skala
Se Stor Bild !


"Ferlin-studier", Teckningar, 45x30 cm


"Stadsbild". Tuschlavering , 20x25 cm
"Geten". Bronsskulptur, 14 cm hög

"ELVIS PRESLEY"
Träskulptur, 85x50 cm

"Skissförslag mynt 1 kr"
Tuschteckning, 25x20 cm

--

--

Galleri Överkikaren
Monica Ström-Almgren
Köpmangatan 12, Gamla Stan
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se