Stina Eidem
"Modell"

Stina Eidem
"Präktig Gumma.."

Maria Montner
"Bryggspegling"
akryl på pannå

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR
på Nordens Ljus
3 feb - 27 feb 2018


Stina Eidem "Kinesisk mops", carborundum 13x20 cm
"Strandryttare", akvarell 17x13 cm

STINA EIDEM Utställer 3 - 27 Febr

UTBILDNING Konsthögskolan 91-94, Sthlm Univ -69, Konstfack 61-65
SEPARAT-utställningar urval; Galleri Händer 1989, 1993, Nationalgalleriet 1999, 2011, Visby Konstmuseun 2000, Grafiska Sällskapet 2007, Folkets Hus Sthlm 2004-5, ..
SAMLINGS-utställningar urval; Kulturhuset Sthlm 2007, Krapperups Konsthall 2000, 2012, Edsviks Konsthall 2012, Nationalmuseum 2012 ...

MARIA MONTNER Utställer 3 - 27 Febr
UTBILDNING Konstfackskolan 1982-87,Konstskolan Idun Lovén 1980-82
SEPARAT-utställningar; Galleri Eva Solvang 2006- 2015 Bonnierförlaget Sthlm 1998 - 2002
ÖVRIGA utställningaR(ett urval) ; Galleri Eva Solvang,samlingsutställning 2006, 2009, 2011
"Konst åt Alla" 1994, 1999, 2005
REPPRESENTERAD Statens Konstråd,Stockholms Läns Landsting, Bonniers konstsamling
KOMMUNER Nyköping, Katrineholm, Ludvika.


Maria Montner "Parken"
akryl på pannå , 30x 40 cm


"Maria Montner ordnar .."

UTSTÄLLNINGSLOKALERNA på Nordens Ljus är normalt öppna
MÅ - FRE kl 11-14, LÖ kl 13-16 !

Tillbaka "Första Sidan"!