Hiromi Yoyokawa
"Cute Desire"
Färglitografi 4/15


Japan-grafik
"Stolt Vovve..."

AKTUELL UTSTÄLLNING
på Nordens Ljus
3 mars - 3 april


NUTIDA JAPANSK GRAFIK

Hösten 2016 var "Nordens Ljus mångårige gallerigrupps-medlem Mikael Kihlman" på en tvåveckorsvistelse i Tokyo för att träffa grafiker och konstnärer i verkstäder och ateljéer, på utställningar och på Konsthögskolor. Vistelsen finansierades av ett stipendium från Japanstiftelsen.
Utställningen som visas i Nordens Ljus Galleri och Aktersalongen består av 10 Japanska grafiker. Fem av dem är grafiker som samarbetar med grafikverkstaden Kawalabo (Kawara Printmaking Laboratory) som leds av Mästertryckaren Masahiro Kawara, fem är grafiker inbjudna av mezzotint-grafikern Masataka Kuroyanagi, som även deltar i utställningen.

De deltagande konstnärerna är: Fuki Hamada, Hikaru Suto, Hiromi Toyokawa, Imaizumi So, Jumpei Mikami, Kei Sakakibara, Masahiro Kawara, Masataka Kuroyanagi, Sachie Hirakawa och Toshiko Hishida.


Toshiko Hishida
"Pulse", Screen 7/9


Masataka Kuroyanagi
"The Stone", grafik

En prisindikation ger för "Cute Desire" 1000 kr,
för "The Stone", stor grafik 4.000 kr

UTSTÄLLNINGSLOKALERNA på Nordens Ljus är normalt öppna
MÅ - FRE kl 11-14, LÖ kl 13-16 !

Tillbaka "Första Sidan"!