Björn Lindroth "Klippa..",
grafik


Björn Lindroth "Ejder,,",

Veronica Cornils-Berg
"Broken"
Rostfritt stål, 65 cm

AKTUELL UTSTÄLLNING på Nordens Ljus
7 april- 2 maj 2017

Björn Lindroth "Vinterbrygga", grafik

BJÖRN LINDROTH
Tecknare, grafiker, född 1931 i Arvika,verksam fram till 1999 i Stockholm. Han studerade grafik på Konstakademien i Stockholm 1949-1954 ! År 1984 kom första skärgårdspråmen med ateljé vid Harö, som sedan blev basen för NORDENS LJUS med utställningar, föredrag och restaurang vintertid vid Nationalmuseum under 80-90-tal! Björn var aktiv i Nordens Ljus till sin bortgång !

VERONICA CORNLIS-BERG
Född 1935 i Berlin , boatt i Sverige sedan 1953.
Studier vid Konstfackskolan, Stockholm 1980-85
Deltagit i samlingsutställningar från 1983-99 nästan årligen
även utomlands i Tyskland, Norge och USA.
Separatutställningar på Ekerö sju gånger, i Stockholm och Berlin.
Formspråket är abstrakt,gärna monumental och seriell relief.
Arbetar också i stål , koppar, järn, mässing och papper.


Veronica Cornils-Berg "kopparplåt"

UTSTÄLLNINGSLOKALERNA på Nordens Ljus är normalt öppna
MÅ - FRE kl 11-14, LÖ kl 13-16 !

Tillbaka "Första Sidan"!