Kajsa Mattas "Maria med Barnet"
betongskulptur

Lars Eriksson "Skolgård"
handkolorerad

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR
på Nordens Ljus
2 dec -30 jan

Kajsa Mattas
skulptur Blackeberg
betong

KAJSA MATTAS utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1975-81. Hon arbetar mestadels i betong. Hennes skulpturer karakteriseras ofta av rena former som knyter an till både antikens formspråk och kubismen. Hon har utfört ett flertal offentliga utsmyckningar, bland annat för Berga örlogsskolor, Klara postterminal i Stockholm, Charlottenborgskyrkan i Motala och Aneby kommunhus. Hon finns representerad bland annat på Moderna museet i Stockholm.

LARS ERIKSSON utbildade sig i Konstakademien i Köpenhamn 73-75 samt d:o i Stockholm 75-78 ! SEPARAT-utställningar (urval) Galleri Mejan -81, Lunds Konsthall -95, Norrtälje Konsthall-12, Grafiska Sällskapet -16 m fl SAMLINGS-utställningar i Gotlands Konstmuseum -87.-89, Nacka Konsthall -12, Grafiska Sällskapet -12, Gallerier Astley -14, Helle Knudsen -16 m fl REPRESENTERAD Nationalmuseum, Moderna Museet,Borås, Norrköping, Västerås, Gotlands Konstmuseum, Statens Konstråd ..

Lars Eriksson " Fagerbygd "
handkolorerad träsnitt

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS

VÅREN- SOMMAREN 2018
3-28 Febr Stina Eidem , Maria Montner
3 mars-4 april Japanska Grafiker
7 april-2 maj Veronica Cornelia Berg
Monika Andersdotter
5 Maj - 29 Aug Elevutställning
Nyckelvikskolan
1 - 26 sept Barbro Christoffersson

UTSTÄLLNINGSLOKALERNA på Nordens Ljus är normalt öppna
MÅ - FRE kl 11-14, LÖ kl 13-16 !