AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR
2 dec 2017 - 30 jan 2018

Kajsa Mattas "SKULPTUR", betong

KAJSA MATTAS utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1975-81. Hon arbetar mestadels i betong. Hennes skulpturer karakteriseras ofta av rena former som knyter an till både antikens formspråk och kubismen.
Hon har utfört ett flertal offentliga utsmyckningar, bland annat för Berga örlogsskolor, Klara postterminal i Stockholm, Charlottenborgskyrkan i Motala och Aneby kommunhus. Hon finns representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm.

LARS ERIKSSON utbildade sig i Konstakademien i Köpenhamn 73-75
samt Konstakademien Stockholm 75-78 !
SEPARAT-utställningar (urval) Galleri Mejan -81, Lunds Konsthall -95,
Norrtälje Konsthall-12, Grafiska Sällskapet -16 m fl
SAMLINGS-utställningar i Gotlands Konstmuseum -87.-89, Nacka Konsthall -12, Grafiska Sällskapet -12, Gallerier Astley -14, Helle Knudsen -16 m fl REPRESENTERAD Nationalmuseum, Moderna Museet, Borås, Norrköping, Västerås, Gotlands Konstmuseum, Statens Konstråd ..

Lars Eriksson "Fagerbygd"
Handkolorerat träsnitt

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR på NORDENS LJUS

VÅREN 2018
Se Separatsida "Kommande html" via Gula Klotet !

UTSTÄLLNINGSLOKALERNA på Nordens Ljus är normalt öppna
MÅ - FRE kl 11-14, LÖ kl 13-16 !