Hasse Lindroth "På Söder"
torrnål-akvarell,45x45 cm

Lars Oluf Kolsrud
"Barndoms staden "
blandteknik, 38x45 cm

Anna Bergman "Sjåare"
akvarell/torrnål, 70x85 cm

Stockholm
"Mina Drömmars stad I"

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR
HÖSTEN 2017
28 okt - 28 nov TEMA UTSTÄLLNING "Mina Drömmars stad" Stockholm
med anledning av Per Anders Fogelström skulle ha blivit 100 År!
Utställare Anna Bergman, Bengt Collmar, Charlotte Ekman
Hasse Lindroth, Ulrika Andersson Urky,
Lars Oluf Kolsrud, Carina Moberg-Eyre, Lars-Erik Selin
Jan Runefelt, Kenth Olsson, Ulrika Thorén
Klicka på Gula Bollen "Tidigare Utställare" för att se Några ovannämda konstnärers senaste Utställning på Galleri Överkikaren, Gamla Stan !

Stockholm "Mina Drömmars stad II"

UTSTÄLLNINGSLOKALERNA på Nordens Ljus är normalt öppna
MÅ - FRE kl 11-14, LÖ kl 13-16 !