.

.

.

.

"Mandala II" .
Olja på duk , 100x100 cm

"Tecken i sanden I"
Olja på duk, 60x60 cm

ADAM H

Senaste Utställning på Galleri Överkikaren
"Mandala" ~ kretslopp, meditation
10 - 28 april 2010

" Mandala I ", olja på duk, 75x75 cm


" Det konstruktiva är för Adam H helhet, syntes i mjuka fördrivningar.
Eftertänksamt målar han i tunna lager oljefärg, ända upp till 30 - 50 skikt,
in sig i plana, kvadratiska, cirkulära strukturer.
"Mandala" har Adam namngivit sin utställning, buddistisk symbol för det universiella, materiens magiska kretslopp.
Och nog är det i det mångdimensionella man dras in i,
när han i röd dominans, också blått och grönt får målningarna
att ömsom öppna sig, ömsom sluta sig."
Stig Johansson mars 2010

Se hela KONSTRECENSIONEN av STIG JOHANSSON


ADAM H (Hawrylkiewicz) är född 1938 i Vilnius, Litauen. Sedan 1970 bosatt och verksam i Sverige.
STUDIER i Polen och Sverige.
Bland UTSTÄLLNINGARNA/EXHIBITIONS kan nämnas
Konstnärscentrum -81. Sthlm Art Fair -87,-88,-89,-93,-97.
Galleri Bergman -89,-90. Galleri Cupido -94. Polska Institutet -97.
Galleri Överkikaren -02,-10. Galleri Eva Solvang -05.
Konstruktivtendens-07, alla i Stockholm.
Vidare i Helsingborg, Lund -87 och Halmstad -90.

Utomlands/Abroad i Nice -86,-87. Madrid -87,-88. Grenoble -86,-88.
Rom -86,-88,-89,-92. Boston -91. Chelm, Polen -97. Cape Town -99. Hanaholmen Helsingfors -03. Moderna Konstmuseet Oronsko Polen 03- 08. Ålands Konstmuseum -04.

STIPENDIER bl a Konstnärsnämnden -93, Grez sur Loing -96,
Konstnärsklubben - 99.
REPRESENTERAD Statens Konstråd, statliga verk och kommuner.

" Utan titel". Olja på duk, 130x200 cm

"Kosmisk horisont med röd och grön linje" . Olja på duk, 60x60 cm

"Tecken i sanden II"
Olja på duk, 50x50 cm

Konstnären med trumpet !

Galleri Överkikaren
Monica Ström-Almgren
Köpmangatan 12
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se